Velkommen til Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna

– vi hjelper deg med gamle hus

Kontortid:
Vi har alltid telefonen på i vanlig kontortid og ofte om ettermiddagen.

Vi er ved kontorpulten og datamaskinen hver dag.

Hvis du har tatt kontakt og ikke fått svar/foreløpig svar innen det er gått to hverdager, ta kontakt igjen.
Kanskje er e-posten kommet bort underveis, eller vi i all travelheten har glemt å svare.
Første svar, møte eller befaring (innen rimelig avstand) er gratis.
Telefon: 467 53 540 og/eller 976 22 708.
E-post: post@byggvern.no og/eller postmottak@prestegaardslaana.no
Postadresse: Postboks 16, 7221 Melhus