Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.
Org.nr. 985 131 376

Daglig leder: Kristine Kaasa Moe

Kulturvernfaglig leder: Johan Sigfred Helberg

Tilknyttet Bygningsvernsenteret er:
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os
Murer Viggo Ballo

Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold
Blikkenslager Ivar Gynnild
Arkitekt MNAL Are Ringheim

Daglig leder Kristine Kaasa Moe og kulturvernfaglig leder Johan Sigfred Helberg i 2021.
Foto: Hege Willadsen, Gaula.
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os, under gjenoppsettingen av stabburet (fra 1780) ved Prestegårdslåna i 2010.
Foto: Harald O. Danielsen
Murer Viggo Ballo, i Melhus 2022. Foto: Prestegårdslåna
Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold i arbeid med gulv i prestegårdslåven i 2022. Foto: Prestegårdslåna
Blikkenslager Ivar Gynnild, i arbeid ved Prestegårdslåna i 2019. Foto: Prestegårdslåna
Arkitekt MNAL Are Ringheim i prestegårdslåven 2022. Foto: John Lerli
Prestegårdslåna, med stabburet vestenfor, hage, eng og lysthuset – fotografert fra låvebrua 2022.

Bygningsvernsenteret er del av Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus:
Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ble opprettet i 2002. Eiendommen, både hus og hage, ble fredet etter kulturminneloven i 1996.
Prestegårdslåna ble istandsatt og sikret frem til vedlikeholdsnivå i årene 2002 til 2020.
På eiendommen står følgende bygninger: Den 300 år gamle Prestegårdslåna, stabburet fra 1780 (gjenreist i 2010), lysthuset (rekonstruert slik det stod på 1700-tallet) – og låven, bygget i 1928, og kjøpt for kr. 0 av Opplysningsvesenets fond i 2021.
Alle bygningene brukes i Bygningsvernsenterets virksomhet.

Les mer om historien på Stiftelsens nettside: https://prestegardslana.no/index.php/historie
Styret for Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus består av: Kristine Kaasa Moe (styreleder), Nils Petter Svendsen Aune (nestleder), Johan Sigfred Helberg, Oddbjørn Syrstad og Astrid Sæther.