Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.
Org.nr. 985 131 376

Daglig leder: Kristine Kaasa Moe

Kulturvernfaglig leder: Johan Sigfred Helberg

Tilknyttet Bygningsvernsenteret er:
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os
Murer Viggo Ballo

Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold
Blikkenslager Ivar Gynnild
Arkitekt MNAL Are Ringheim

Daglig leder Kristine Kaasa Moe og kulturvernfaglig leder Johan Sigfred Helberg i 2021. Foto: Hege Willadsen, Gaula.
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os, under gjenoppsettingen av stabburet (fra 1780) ved Prestegårdslåna i 2010.
Foto: Harald O. Danielsen
Murer Viggo Ballo, i Melhus 2022. Foto: Prestegårdslåna
Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold i arbeid med gulv i prestegårdslåven i 2022. Foto: Prestegårdslåna
Blikkenslager Ivar Gynnild, i arbeid ved Prestegårdslåna i 2019. Foto: Prestegårdslåna
Arkitekt MNAL Are Ringheim i prestegårdslåven 2022. Foto: John Lerli
Prestegårdslåna, med stabburet vestenfor, hage, eng og lysthuset – fotografert fra låvebrua 2022.

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ble opprettet i 2002 og består av Prestegårdslåna (fra tidlig 1700-tallet) og hagen. Eiendommen, både hus og hage, ble fredet etter kulturminneloven i 1996.
Prestegårdens stabbur fra 1780 ble satt opp igjen i 2010. Lysthuset, som stod i hagen på 1700-tallet, ble rekonstruert, likeledes gjerde og stakitt.
I 2021 kjøpte Stiftelsen (for kr. 0) den gamle prestegårdslåven med tomt, av Opplysningsvesenets fond.
Les mer om historien på Stiftelsens nettside: https://prestegardslana.no/index.php/historie

Stiftelsen Prestegårdslåna har fra 2004 til i 2022 arrangert over 65 kurs og fagdager innen bygningsvern og kulturminnevern, de fleste kursene har vært med både teori og praksis.
Huseiere har fått råd om hvordan man best kan ta vare på gamle hus, og mange har fått hjelp til å utarbeide søknader og rapporter. Fra 2021 har Bygningsvernsenteret egen nettside og facebookside.
Styret for Stiftelsen Prestegårdslåna, med Bygningsvernsenteret, består av: Nils Petter Svendsen Aune (nestleder), Johan Sigfred Helberg, Kristine Kaasa Moe (styreleder), Oddbjørn Syrstad og Astrid Sæther.