Velkommen til Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna

– vi hjelper deg med gamle hus

Kontortid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-15. Onsdag kl. 9-18.