Velkommen til Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna – vi hjelper deg med gamle hus.

Nye åpningstider fom. 18.10.21: Onsdag kl. 14-18, torsdag og fredag kl. 9-15.