Velkommen til Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna – vi hjelper deg med gamle hus.

Kontortid:
Onsdag kl. 14-18, torsdag og fredag kl. 9-15.