Kontakt

Bygningsvernsenteret har møte- og kurslokaler i den 300 år gamle, fredete Prestegårdslåna i Melhus og i prestegårdslåven, like ved Melhus kirke.
Adressen er Asbjørn av Medalhus’ veg 53, 7224 Melhus.

Hvis du har tatt kontakt og ikke fått svar/foreløpig svar innen det er gått to hverdager, ta kontakt igjen.
Kanskje er e-posten kommet bort underveis, eller vi i all travelheten har glemt å svare.
Første svar, møte eller befaring (innen rimelig avstand) er gratis.
Telefon: 467 53 540 og/eller 976 22 708.
E-post: post@byggvern.no og/eller postmottak@prestegaardslaana.no
Postadresse: Postboks 16, 7221 Melhus

Kontoret er vanligvis betjent alle hverdager fra 9 til 16, ofte også om ettermiddagen.
Hvis vi er på befaring eller i møte, ringer vi tilbake.