Kursplan 2. halvår 2021

Her er en oversikt over planlagte kurs og fagdager høsten 2021. I tillegg til disse kursene planlegger vi søknadsverksted der man kan lære hvor og hvordan man søker om tilskudd til istandsetting av eldre hus. Det blir kanskje også et kveldskurs i rosemaling som vil gå utover høsten.


Fredag 20. august kl. 18-21. Lørdag 21. og søndag 22. august kl. 9-16.

Kurs i merking og demontering av tømmerkasse

Sted: Klevasmia på Hovin.

Her får du en innføring i hvordan man merker og plukker ned en tømmerkasse. Kursleder er tradisjonshåndverker Erlend Sommervold.

Klevasmia var i drift i seks generasjoner smeder i Moum-slekta, og håndverket til disse smedene var viden kjent. Det finnes forsatt utstyr og verktøy som ble laget her, og en del av gjenstandene er i samlingen på Horg Bygdatun. Demonteringen av smia er første trinn i prosjektet med å få satt den i stand og tatt den i bruk igjen.

Kursavgift kr. 1000,- for alle tre dager. Ta med termos/drikke og matpakke.

Vi har plass til 10 deltagere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen mandag 16. august kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


Lørdag 28. og søndag 29. august kl. 10-15

Dugnad/åpen dag om linoljemaling

Sted: Butikken på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Langveggen mot øst på butikken på Gamle Hovin er snart ferdig istandsatt, og skal nå males. Vi inviterer til åpen dag hvor du kan lære mer om linoljemaling og samtidig være med og male veggen.

Linoljemaling kan brukes på alle hus, både nye og gamle, og kan males utenpå tidligere malingslag. Den er diffusjonsåpen og fungerer slik en maling skal gjøre – som et sliteskikt mot vær og vind for å bevare treverket under. John Langland fra Linoljeprodukter AS på Ler vil være til stede og gi tips og råd om bruk av denne malingen.

Les mer om bruk av linoljemaling her:

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/male-med-linoljemaling-dette-boer-du-vite

Arrangementet er gratis, og vi stiller med kaffe og noe å bite i. Hvis du ønsker å være med og male, kan det være greit å ha på arbeidsklær.


Lørdag 11. september kl. 11-16

Kurs i komposisjonsmaling

Sted: Låven i Haltdalsvegen 1525, Haltdalen.

Bli med og lær å lage egen maling. Vi koker god, gammeldags rugmelsmaling og maler låveveggen. Møt opp i arbeidsklær og ta gjerne med en malekost (100 mm er perfekt). Kursleder er Tone Østerli fra Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.

Les mer om komposisjonsmaling her:

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/komposisjonsmaling-billig-og-bra

Kursavgift kr. 500,- inkludert servering.

Vi har plass til 8 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen 2. september kl. 15. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


Onsdag 15. og torsdag 16. september kl. 9-16

Kurs/fagdag for håndverkere: Hvordan arbeide med gamle hus.

Sted: Pakkhuset på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Tema for kurset er hvordan man skal arbeide med gamle hus, og det blir både teori og praktisk arbeid. Utgangspunktet for det praktiske arbeidet er en råtten syllstokk som må skiftet på pakkhuset ved det gamle handelsstedet. Kurset er for «vanlige» håndverkere som har lyst til å lære mer om gamle hus, hvordan man skal jobbe med dem og hvilke hensyn som må tas. Kursleder er tradisjonshåndverker og bygingsantikvar Kolbjørn Vegar Os, som blant annet jobber på Rørosmuseet.

Etter kursslutt på torsdag blir det foredrag og diskusjon om erfaringene som er gjort i løpet av kurset og om selve arbeidet med syllstokken. Dette vil være åpent for alle.

Kursavgift er kr. 2500,- for begge dager, inkludert varm lunsj.

Vi har plass til 6 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen 6. september kl. 15. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


Lørdag 18. og søndag 19. september kl. 9-15

Kurs i kalkmaling

Sted: Butikken på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Teori og praksis om kalkmaling v/ tradisjonsmurer Viggo Ballo. Her er det kjellerveggene i den gamle butikken på Gamle Hovin som skal kalkmales.

Dette kurset skulle arrangeres i april og så i juni, men ble på grunn av koronarestriksjoner utsatt.

Kursavgift kr. 400,- for begge dager, inkludert lunsj.

Vi har plass til 8 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen 9. september kl. 15. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


Lørdag 6. og søndag 7. november / lørdag 20. og søndag 21. november kl. 10-16

Kurs i vindusrestaurering

Sted: Den gamle industrimek’en i Krogstadvegen på Hovin.

Grunnleggende kurs i restaurering av gamle vinduer. Her lærer du hvordan du kan arbeide med istandsetting av gamle vinduer med fjerning av kitt og maling, merking og skjæring av glass, behandling av gamle hjørnejern og hengsler, ilegging av ny kitt og maling med linoljemaling. Kursleder er Roger Refseth som jobber både med gamle og nye hus. Kurset går over to helger.

Du kan ta med egne vinduer å jobbe med, eller bruke bygningsvernsenterets vinduer.

Kursavgift er kr. 2000,- for begge helgene, inkludert lunsj.

Vi har plass til 8-10 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen onsdag 20. oktober kl. 15. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.