Kurs i andre halvår 2022

Gjennomførte kurs er å finne under fanen «Tidligere kurs».

Kurs og fagdager er arrangert av Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna,
med støtte fra Melhus folkeakademi, Studieforbundet kultur og tradisjon.


Kurs i gjenoppsetting av en tømmerkasse (liten låve)
på Fagerhaug i Oppdal

v/Erlend Sommervold

Lørdag 3. og søndag 4. september 2022 kl. 9.00–16.00

Kursavgift kr. 1.500,-.

Låven er merket og tatt ned, nå skal den opp på nytt fundament.
Det er noen stokker/omfar som må skiftes ut.
Kursholder har med økser for rying av tømmer til nye laftestokker.

Ingen krav om forkunnskaper. Kursbevis utstedes.
Få kursdeltakere, slik at hver enkelt får størst mulig utbytte.

Opplysninger fra og påmelding til:
Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna, tlf. 467 53 540 post@byggvern.no

Dette er tømmerkassen/låven før den ble merket og tatt ned.


Kurs i komposisjonsmaling
Gammelhusa oppi Grøseta, Melhus

v/Kolbjørn Vegar Os


Søndag 4. september kl. 10.00–16.00.


Kursavgift kr. 800,- inkl. servering.

Faglig vandring på Grøset v/Kolbjørn Vegar Os kl. 13.30–14.00.

Ingen krav om forkunnskaper. Kursbevis utstedes.
Få kursdeltakere, slik at hver enkelt får størst mulig utbytte.

Opplysninger fra og påmelding til:
Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna, tlf. 467 53 540 post@byggvern.no

Gammelhusa oppi Grøseta, i Nordgrenda, Melhus. Faglig vandring på hele tunet.
Familiedag samme dag, med servering, lek og omvisning.
Kurs i vindusrestaurering
fra vindu tas ut til det settes inn igjen
i prestegårdslåven og Prestegårdslåna i Melhus

v/Roger Refseth

Lørdag og søndag 24. og 25. september kl. 10.00–15.00 og
lørdag og søndag 1. og 2. oktober kl. 10.00–15.00.

Kursavgift kr. 2.600 inkl. lunsj alle fire kursdager.

Man kan ta med eget vindusfag eller få utdelt vindu på kurset.
På kurset gjennomføres alle arbeidsoppgaver med å restaurere vinduer, også trereparasjoner.

Ingen krav om forkunnskaper. Kursbevis utstedes. Mulig å delta på deler av kurset.
Få kursdeltakere, slik at hver enkelt får størst mulig utbytte.

Opplysninger fra og påmelding til:
Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna, tlf. 467 53 540
post@byggvern.no

Vinduet ser ikke bra ut. To ruter må skiftes ut med andre gamle glass. Men de gamle ødelagte glassene tas vare på, til et vindu med mindre sprosser. Treverket er godt. Hvis det er noe som er råttent, så blir det istandsatt.
Lær å ta vare på og restaurere dine egne, gode, gamle, slitte vinduer.