Kursplan 1. halvår 2022

Planlagte kurs og fagdager våren 2022.


FREDAG 28. JANUAR 2022 KL. 9-15

Fagdag om tre med Jon Bojer Godal.

Sted: Prestegårdslåna og Låven.

Vi er så heldige å få besøk av Jon Bojer Godal, en legende innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk. Han vil blant annet snakke om sammenhengen mellom skog og byggverk, tekking med bord, spon, never og torv, rødlåven og dens konstruksjon og bruk. Det blir to foredragsbolker samt lunsj i Låna, og i tillegg skal vi selvsagt ut og se på vår egen låve.

Kursavgift kr. 1500,- inkludert servering.

Vi har plass til 20 deltakere. Påmelding snarest og senest innen 20. januar kl. 12 til post@postbyggvern.no. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.

På grunn av den pågående smittesituasjonen må vi dessverre ta høyde for at det kan bli endringer, både i dato for gjennomføring og for antall deltakere.


LØRDAG OG SØNDAG 12.-13. OG 26.-27. MARS KL. 10-16

Kurs i vindusrestaurering med trereparasjoner. V/ Jarle Nor, Viggja dør- og vindusrestaurering

Sted: Sølbergveien 436, Orkdal.

Praktisk kurs i restaurering av gamle vinduer. Her lærer du hvordan du kan arbeide med istandsetting av gamle vinduer med fjerning av kitt og maling, merking og skjæring av glass, behandling av gamle hjørnejern og hengsler, ilegging av ny kitt og maling med linoljemaling. På kurset får du også lære hvordan man gjør trereparasjoner. Kursleder er Jarle Nor fra Viggja dør- og vindusrestaurering. Kurset går over to helger.

Du kan ta med egne vinduer å jobbe med, eller bruke bygningsvernsenterets vinduer.

Kursavgift er kr. 2300,- for begge helgene, inkludert lunsj.

Vi har plass til 8 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen tirsdag 1. mars kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


TORSDAG OG FREDAG 24.-25. MARS KL. 9-16

Fagdag for håndverkere: Hvordan arbeide med gamle hus. V/ Kolbjørn Vegar Os.

Sted: Låven ved Prestegårdslåna.

Tema for kurset er hvordan man skal arbeide med gamle hus, og det blir både teori og praktisk arbeid. Utgangspunktet for det praktiske arbeidet er låven ved Prestegårdslåna som nå eies av Stiftelsen Prestegårdslåna. Kurset er for «vanlige» håndverkere som har lyst til å lære mer om gamle hus, hvordan man skal jobbe med dem og hvilke hensyn som må tas. Kursleder er tradisjonshåndverker og bygingsantikvar Kolbjørn Vegar Os, som blant annet jobber på Rørosmuseet.

Kursavgift er kr. 2300,- for begge dager, inkludert lunsj.

Vi har plass til 6 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 15. mars kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


LØRDAG OG SØNDAG 7.-8. MAI KL. 9-16

Kurs i merking og demontering av tømmerkasse. V/ Erlend Sommervold.

Sted: Nordtømmesvegen 137, Hovin.

Den gamle smia på gården skal flyttes og settes opp igjen sånn at den kan brukes. Vi arrangerer derfor kurs i merking og demontering av tømmerkasse med tradisjonshåndverker Erlend Sommervold. Hvis alt går etter planen vil det bli kurs i gjenoppsetting i løpet av høsten.

Kursavgift kr. 1000,-.

Vi har plass til 8 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 1. mai kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


TORSDAG OG FREDAG 12.-13. MAI KL. 9-15

Kurs i bruk av kalkmørtler. V/ Viggo Ballo.

Sted: Låven ved Prestegårdslåna.

I fjøset ved Prestegårdslåna er det en del murte og pussa flater som har behov for reparasjon. Her er det variert bruk av kalkmørtler både på teglmur og på treunderlag. Kursets tema vil være å vurdere og utøve hva det er som passer til hva. Det vil også bli en teoretisk gjennomgang av hele paletten av mørteltyper og praktisk bruk. Kursleder er tradisjonsmurer Viggo Ballo.

Kursavgift kr. 2300,- for begge dager, inkludert lunsj.

Vi har plass til 5 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 5. mai kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


FREDAG 20. MAI KL. 11

Potetsetting med og uten pløying med hest. V/ Oddbjørn Syrstad.

Sted: Ved Prestegårdslåna.

Vi prøver oss på potetsetting på to ulike måter; med og uten pløying. John Eidsmo kommer med hest for å pløye opp ett felt. I tillegg skal vi sette poteter i det gamle høyet som har ligget på låven i flere tiår. Da settes altså potetene oppå bakken, i høyet. Og så blir det spennende å se resultatet utpå høsten en gang.

Gratis og åpent for alle.


SØNDAG 22. MAI KL. 11-16

Kurs i komposisjonsmaling. V/ Tone Østerli.

Sted: Låven i Haltdalsvegen 1525, Haltdalen.

Bli med og lær å lage egen maling. Vi koker god, gammeldags rugmelsmaling og maler låveveggen. Møt opp i arbeidsklær og ta gjerne med en malekost (100 mm er perfekt). Kursleder er Tone Østerli fra Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.

Les mer om komposisjonsmaling her:

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/komposisjonsmaling-billig-og-bra

Kursavgift kr. 500,- inkludert servering.

Vi har plass til 8 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 15. mai kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


LØRDAG OG SØNDAG 11.-12. JUNI KL. 9-15

Familiedag med bygging av leirovn. V/ Viggo Ballo.

Sted: Ved Låven, Prestegårdslåna.

Praktisk familiedag/kurs ved over to dager der tema er å arbeide med hendene med leire, sand og halm/høy – og lage noe. Vi bygger leirovner, eller annet, med historiske materialer. Dette er en lavterskel byggemåte som de fleste kan få til. Generasjonene samles over praktisk bygging. Kanskje kommer vi i mål og tenner bål i en bakerovn og prøver oss på baking. Kursleder er tradisjonsmurer Viggo Ballo.

Kursavgift kr. 500,- inkludert servering.

Vi har plass til 6 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 1. juni kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


ONSDAG 29. JUNI FRA KL. 11

Slåttonn i Prestegårdslåna. V/ Oddbjørn Syrstad.

Slåttonn med kurs i slått og hesjing. Vi drar også i gang slipesteinen og får en innføring i sliping av ljå.

Gratis og åpent for alle. Det serveres slåttegrøt og spekemat.