Styret for Stiftelsen Prestegårdslåna (se flere opplysninger nedenfor) opprettet i 2021:
Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.

Daglig leder: Kristine Kaasa Moe

Kulturvernfaglig leder: Johan Sigfred Helberg

Tilknyttet Bygningsvernsenteret er:
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os
Murer Viggo Ballo

Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold
Arkitekt MNAL Are Ringheim

Daglig leder Kristine Kaasa Moe, kulturvernfaglig leder Johan Sigfred Helberg. Foto: Hege Willadsen, Gaula.
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os, under gjenoppsettingen av stabburet (fra 1780) ved Prestegårdslåna i 2010.
Foto: Harald O. Danielsen
Murer Viggo Ballo
Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold
Arkitekt MNAL Are Ringheim
Prestegårdslåna, med stabburet vestenfor, hage, eng og lysthuset – fotografert fra låvebrua

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ble opprettet i 2002. Eiendommen, som ble fredet i 1996, består av den 300 år gamle Prestegårdslåna, det gjenreiste stabburet fra 1780 og det rekonstruerte 1700-talls lysthuset.
I 2021 ble eiendommen utvidet, ved at prestegårdslåven ble Stiftelsens eiendom.

Stiftelsen Prestegårdslåna har gjennom årene arrangert over 65 kurs og fagdager innen kulturminnevern.
Huseiere har fått råd om hvordan de best kan ta vare på sine gamle hus, og de har fått hjelp til å utarbeide søknader og rapporter.

Styret for Stiftelsen – og Bygningsvernsenteret – består av: Nils Petter Svendsen Aune (nestleder), Johan Sigfred Helberg, Kristine Kaasa Moe (styreleder), Oddbjørn Syrstad og Astrid Sæther.