Priser

Private huseiere:

Første befaring og rådgivning er gratis.

Deretter koster det kr. 850,- per time*.

Kommersielle aktører, kommuner og fylkeskommune:

Kr. 950,- per time*. Betaling fra første time.

Fastpris på oppdrag kan avtales både for private, kommersielle og offentlige eiere.


* Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har ikke oversteget grensen for mva-pliktig virksomhet, og inntil videre beregnes ikke mva på oppgitte priser. Når mva-grensen passeres, vil det legges mva til timeprisen for kommersielle aktører, kommuner og fylkeskommune. Prisen for private huseiere vil fra samme tidspunkt være kr. 850,- inklusive mva.