Priser

Private huseiere:

Første rådgivningstime er gratis.

Deretter avtales hva Bygningsvernsenteret eventuelt skal bistå med videre, og hva dette vil koste.

Kommersielle aktører og kommuner:

Kr. 950,- per time. Betaling fra første time.

Fastpris på oppdrag kan avtales også for offentlige eiere.