Tidligere kurs

I perioden 2004-2021 har Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus avholdt nesten 40 kurs i kulturminnevern og bygningsvern. Dette har vært praktiske kurs og teoretiske fagdager i ulike tema, og kursobjektene har vært Låna, Gamle Hovin og andre privateide eldre bygninger i nærområdet.

Nedenfor følger en oversikt over de kurs og fagdager som er arrangert etter at Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna ble etablert i april 2021.


Lørdag 28. og søndag 29. august kl. 10-15

Dugnad/åpen dag om linoljemaling

Sted: Butikken på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Langveggen mot øst på butikken på Gamle Hovin er snart ferdig istandsatt, og skal nå males. Vi inviterer til åpen dag hvor du kan lære mer om linoljemaling og samtidig være med og male veggen.

Linoljemaling kan brukes på alle hus, både nye og gamle, og kan males utenpå tidligere malingslag. Den er diffusjonsåpen og fungerer slik en maling skal gjøre – som et sliteskikt mot vær og vind for å bevare treverket under. John Langland fra Linoljeprodukter AS på Ler vil være til stede og gi tips og råd om bruk av denne malingen.

Les mer om bruk av linoljemaling her:

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/male-med-linoljemaling-dette-boer-du-vite

Arrangementet er gratis og åpent for alle som ønsker å ta turen innom. Vi stiller med kaffe og noe å bite i. Hvis du ønsker å være med og male, kan det være greit å ha på arbeidsklær.


Fredag 20. august kl. 18-21. Lørdag 21. og søndag 22. august kl. 9-16.

Kurset ble i utgangspunktet avlyst grunnet for få påmeldte. Men på initiativ fra frivillige og i samarbeid med bygningsvernsenteret og tradisjonshåndverker Erlend Sommervold, ble kurset i stedet impulsivt gjennomført 4.-5. september. Klevasmia lagres nå i påvente av gjenoppsetting, forhåpentligvis på det lokale bygdatunet på Horg.

Kurs i merking og demontering av tømmerkasse

Sted: Klevasmia på Hovin.

Her får du en innføring i hvordan man merker og plukker ned en tømmerkasse. Kursleder er tradisjonshåndverker Erlend Sommervold.

Klevasmia var i drift i seks generasjoner smeder i Moum-slekta, og håndverket til disse smedene var viden kjent. Det finnes forsatt utstyr og verktøy som ble laget her, og en del av gjenstandene er i samlingen på Horg Bygdatun. Demonteringen av smia er første trinn i prosjektet med å få satt den i stand og tatt den i bruk igjen.

Kursavgift kr. 1000,- for alle tre dager. Ta med termos/drikke og matpakke.

Vi har plass til 10 deltagere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen mandag 16. august kl. 12. Ved avmelding etter fristen betales full kursavgift.


Søndag 18. juli 2021 kl. 12-16.

Familiedag, fagdag om eldre hus på Grøset, Melhus.

Bli med og lær om gamle bygninger. Bygningsvernhåndverkerne Kolbjørn Vegar Os fra Rørosmuseet og Jarle Nor fra Viggja dør- og vindusrestaurering tar oss med rundt ved bygningene på Gammelhusa oppi Grøseta.

Arrangementet er gratis, og for barna vil det bli mulighet for å holde på med krokett, rokkering og hoppetau.

Parkering er nede i tunet på Grøset.

På grunn av pandemien ønsker vi at de som er interessert i å være med på dette arrangementet melder seg på. Påmelding kan gjøres til post@byggvern.no innen 15. juli kl. 15. Alle besøkende må registrere seg ved ankomst.

Gratis arrangement. Påmelding til post@byggvern.no


Onsdag 30. juni 2021 fra kl. 11:

Slåttonn i Prestegårdslåna.

Slåttonn med kurs i slått og hesjing v/Oddbjørn Syrstad.

Gratis arrangement. Åpent for alle. Ingen påmelding. Det serveres saltmat og søtmat.


Lørdag 8. mai 2021 kl. 10-15: Fagdag i komposisjonsmaling på Langland, Ler.

Praktisk lavterskelkurs v/ Tone Østerli. Vi koker komposisjonsmaling, og skal male den værslitte låveveggen. Det er ca 200 m2 vegg som skal males, så her er det god plass til kursdeltakere – selv med koronarestriksjoner! Ta på arbeidsklær og ta med deg en litt stor malekost.