Tidligere kurs

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus har gjennom tyve år arrangert over 65 kurs og fagdager i kulturminnevern og bygningsvern, med teori og praksis.
Kursobjektene har vært Prestegårdslåna, Gamle Hovin, Gammelhusa oppi Grøseta, prestegårdslåven og andre privateide eldre bygninger.

Nedenfor følger opplysninger om kursene vi hadde i 2021 og hittil i 2022.


Lørdag 11. og søndag 12. juni kl. 9–15
Familiedager med bygging av leirovn v/Viggo Ballo.
Sted: Ved Prestegårdslåven.


Praktisk familiedag/kurs ved over to dager der tema er å arbeide med hendene med leire, sand og halm/høy – og lage noe. Vi bygger leirovner, eller annet, med historiske materialer. Dette er en lavterskel byggemåte som de fleste kan få til. Generasjonene samles over praktisk bygging. Kanskje kommer vi i mål og tenner bål i en bakerovn og prøver oss på baking. Kursleder er tradisjonsmurer Viggo Ballo.

Kursavgift kr. 500,- inkludert servering.

SØNDAG 22. MAI KL. 11-16

Kurs i komposisjonsmaling v/ Sven Tore Tørres.

Sted: Låven i Haltdalsvegen 1525, Haltdalen.

Bli med og lær å lage egen maling. Vi koker god, gammeldags rugmelsmaling og maler låveveggen. Møt opp i arbeidsklær og ta gjerne med en malekost (100 mm er perfekt). Kursleder er Sven Tore Tørres fra Røros Malerservice.

Les mer om komposisjonsmaling her:

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/komposisjonsmaling-billig-og-bra

Kursavgift kr. 500,- inkludert servering.

Vi har plass til 8 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 15. mai kl. 12.


Ved Prestegårdslåna og låven

Vi prøver oss på potetsetting på to ulike måter; med og uten pløying. John Eidsmo kom lørdag 7. mai kl. 11 med hest og pløyde og harvet en potetåker.

20. mai satte 20 barnehagebarn poteter i åkeren og poteter rett på bakken med høy og gras over.


LØRDAG OG SØNDAG 7.-8. MAI KL. 9-16

Kurs i merking og demontering av tømmerkasse v/ Erlend Sommervold.

Sted: Nordtømmesvegen 137, Hovin.

Den gamle smia på gården skal flyttes og settes opp igjen sånn at den kan brukes. Vi arrangerer derfor kurs i merking og demontering av tømmerkasse med tradisjonshåndverker Erlend Sommervold.

Kursavgift kr. 1000,-.

Vi har plass til 8 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 1. mai kl. 12.


TORSDAG OG FREDAG 12.-13. MAI KL. 9-15

Kurs i bruk av kalkmørtler v/ Viggo Ballo.

Sted: Låven ved Prestegårdslåna.

I fjøset ved Prestegårdslåna er det en del murte og pussa flater som har behov for reparasjon. Her er det variert bruk av kalkmørtler både på teglmur og på treunderlag. Kursets tema vil være å vurdere og utøve hva det er som passer til hva. Det vil også bli en teoretisk gjennomgang av hele paletten av mørteltyper og praktisk bruk. Kursleder er tradisjonsmurer Viggo Ballo.

Kursavgift kr. 2300,- for begge dager, inkludert lunsj.

Vi har plass til 5 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 5. mai kl. 12.———–

TORSDAG OG FREDAG 24.-25. MARS KL. 9-16

Fagdag for håndverkere: Hvordan arbeide med gamle hus v/ Kolbjørn Vegar Os.

Sted: Låven ved Prestegårdslåna.

Tema for kurset er hvordan man skal arbeide med gamle hus, og det blir både teori og praktisk arbeid. Utgangspunktet for det praktiske arbeidet er låven ved Prestegårdslåna som nå eies av Stiftelsen Prestegårdslåna. Kurset er for «vanlige» håndverkere som har lyst til å lære mer om gamle hus, hvordan man skal jobbe med dem og hvilke hensyn som må tas. Kursleder er tradisjonshåndverker og bygingsantikvar Kolbjørn Vegar Os, som blant annet jobber på Rørosmuseet.

Kursavgift er kr. 2300,- for begge dager, inkludert lunsj.

Vi har plass til 6 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen 15. mars kl. 12.

_________________________________________________________________________________________


LØRDAG OG SØNDAG 12.-13. OG 26.-27. MARS KL. 10-16

Kurs i vindusrestaurering med trereparasjoner v/ Jarle Nor, Viggja dør- og vindusrestaurering

Sted: Sølbergveien 436, Fannrem.

Praktisk kurs i restaurering av gamle vinduer. Her lærer du hvordan du kan arbeide med istandsetting av gamle vinduer med fjerning av kitt og maling, merking og skjæring av glass, behandling av gamle hjørnejern og hengsler, ilegging av ny kitt og maling med linoljemaling. På kurset får du også lære hvordan man gjør trereparasjoner. Kursleder er Jarle Nor fra Viggja dør- og vindusrestaurering. Kurset går over to helger.

Du kan ta med egne vinduer å jobbe med, eller bruke bygningsvernsenterets vinduer.

Kursavgift er kr. 2300,- for begge helgene, inkludert lunsj.

Vi har plass til 8 deltakere. Påmelding til post@byggvern.no innen tirsdag 1. mars kl. 12.


FREDAG 28. JANUAR 2022 KL. 9-15

Fagdag om tre med Jon Bojer Godal.

Sted: Prestegårdslåna og Låven.

Vi er så heldige å få besøk av Jon Bojer Godal, en legende innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk. Han vil blant annet snakke om sammenhengen mellom skog og byggverk, tekking med bord, spon, never og torv, rødlåven og dens konstruksjon og bruk. Det blir to foredragsbolker samt lunsj i Låna, og i tillegg skal vi selvsagt ut og se på vår egen låve.

Kursavgift kr. 1500,- inkludert servering.

Vi har plass til 20 deltakere. Påmelding snarest og senest innen 20. januar kl. 12 til post@postbyggvern.no.

På grunn av den pågående smittesituasjonen må vi dessverre ta høyde for at det kan bli endringer, både i dato for gjennomføring og for antall deltakere.


Lørdag 6. og søndag 7. november / lørdag 20. og søndag 21. november kl. 10-16

Kurs i vindusrestaurering

Sted: Den gamle industrimek’en i Krogstadvegen på Hovin.

Grunnleggende, praktisk kurs i restaurering av gamle vinduer. Her lærer du hvordan du kan arbeide med istandsetting av gamle vinduer med fjerning av kitt og maling, merking og skjæring av glass, behandling av gamle hjørnejern og hengsler, ilegging av ny kitt og maling med linoljemaling. Kursleder er Roger Refseth som jobber både med gamle og nye hus. Kurset går over to helger.

Du kan ta med egne vinduer å jobbe med, eller bruke bygningsvernsenterets vinduer.

Kursavgift er kr. 2000,- for begge helgene, inkludert lunsj.

Vi har plass til 8-10 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen onsdag 20. oktober kl. 15.


Lørdag 18. og søndag 19. september 2021 kl. 9-15

Kurs i kalkmaling

Sted: Butikken på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Teori og praksis om kalkmaling v/ tradisjonsmurer Viggo Ballo. Her er det kjellerveggene i den gamle butikken på Gamle Hovin som skal kalkmales.

Dette kurset skulle arrangeres i april og så i juni, men ble på grunn av koronarestriksjoner utsatt.

Kursavgift kr. 400,- for begge dager, inkludert lunsj.

Vi har plass til 8 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen 9. september kl. 15.


Onsdag 15. og torsdag 16. september 2021 kl. 9-16

Kurs/fagdag for håndverkere: Hvordan arbeide med gamle hus.

Sted: Pakkhuset på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Tema for kurset er hvordan man skal arbeide med gamle hus, og det blir både teori og praktisk arbeid. Utgangspunktet for det praktiske arbeidet er en råtten syllstokk som må skiftes på pakkhuset ved det gamle handelsstedet. Kurset er for «vanlige» håndverkere som har lyst til å lære mer om gamle hus, hvordan man skal jobbe med dem og hvilke hensyn som må tas. Kursleder er tradisjonshåndverker og bygingsantikvar Kolbjørn Vegar Os, som blant annet jobber på Rørosmuseet.

Etter kursslutt på torsdag blir det foredrag og diskusjon om erfaringene som er gjort i løpet av kurset og om selve arbeidet med syllstokken. Dette vil være åpent for alle.

Kursavgift er kr. 2500,- for begge dager, inkludert varm lunsj.

Vi har plass til 6 deltakere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen 6. september kl. 15.


Lørdag 28. og søndag 29. august 2021 kl. 10-15

Dugnad/åpen dag om linoljemaling

Sted: Butikken på Gamle Hovin, Hovinsgardan 117.

Langveggen mot øst på butikken på Gamle Hovin er snart ferdig istandsatt, og skal nå males. Vi inviterer til åpen dag hvor du kan lære mer om linoljemaling og samtidig være med og male veggen.

Linoljemaling kan brukes på alle hus, både nye og gamle, og kan males utenpå tidligere malingslag. Den er diffusjonsåpen og fungerer slik en maling skal gjøre – som et sliteskikt mot vær og vind for å bevare treverket under. John Langland fra Linoljeprodukter AS på Ler vil være til stede og gi tips og råd om bruk av denne malingen.

Les mer om bruk av linoljemaling her:

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/male-med-linoljemaling-dette-boer-du-vite

Arrangementet er gratis og åpent for alle som ønsker å ta turen innom. Vi stiller med kaffe og noe å bite i. Hvis du ønsker å være med og male, kan det være greit å ha på arbeidsklær.


Fredag 20. august 2021 kl. 18-21. Lørdag 21. og søndag 22. august 2021 kl. 9-16.

Kurset ble i utgangspunktet avlyst grunnet for få påmeldte. Men på initiativ fra frivillige og i samarbeid med bygningsvernsenteret og tradisjonshåndverker Erlend Sommervold, ble kurset i stedet impulsivt gjennomført 4.-5. september. Klevasmia lagres nå i påvente av gjenoppsetting, forhåpentligvis på det lokale bygdatunet på Horg.

Kurs i merking og demontering av tømmerkasse

Sted: Klevasmia på Hovin.

Her får du en innføring i hvordan man merker og plukker ned en tømmerkasse. Kursleder er tradisjonshåndverker Erlend Sommervold.

Klevasmia var i drift i seks generasjoner smeder i Moum-slekta, og håndverket til disse smedene var viden kjent. Det finnes forsatt utstyr og verktøy som ble laget her, og en del av gjenstandene er i samlingen på Horg Bygdatun. Demonteringen av smia er første trinn i prosjektet med å få satt den i stand og tatt den i bruk igjen.

Kursavgift kr. 1000,- for alle tre dager. Ta med termos/drikke og matpakke.

Vi har plass til 10 deltagere. Bindende påmelding til post@byggvern.no innen mandag 16. august kl. 12.


Søndag 18. juli 2021 kl. 12-16.

Familiedag, fagdag om eldre hus på Grøset, Melhus.

Bli med og lær om gamle bygninger. Bygningsvernhåndverkerne Kolbjørn Vegar Os fra Rørosmuseet og Jarle Nor fra Viggja dør- og vindusrestaurering tar oss med rundt ved bygningene på Gammelhusa oppi Grøseta.

Arrangementet er gratis, og for barna vil det bli mulighet for å holde på med krokett, rokkering og hoppetau.

Parkering er i det nye tunet på Grøset, 300 meter sør for gammeltunet.

På grunn av pandemien ønsker vi at de som er interessert i å være med på dette arrangementet melder seg på. Påmelding kan gjøres til post@byggvern.no innen 15. juli kl. 15. Alle besøkende må registrere seg ved ankomst.

Gammelhusa oppi Grøseta

Onsdag 30. juni 2021 fra kl. 11:

Slåttonn i Prestegårdslåna.

Slåttonn med kurs i slått og hesjing v/Oddbjørn Syrstad.
Gratis arrangement. Åpent for alle. Ingen påmelding. Det serveres saltmat og søtmat.


Lørdag 8. mai 2021 kl. 10-15: Fagdag i komposisjonsmaling på Langland, Ler.

Praktisk lavterskelkurs v/ Tone Østerli. Vi koker komposisjonsmaling, og skal male den værslitte låveveggen. Det er ca 200 m2 vegg som skal males, så her er det god plass til kursdeltakere – selv med koronarestriksjoner! Ta på arbeidsklær og ta med deg en litt stor malekost.

Fredag 19. mars 2021 fagdag om blikkenslagerarbeid, teori og litt praksis ved Ivar Gynnild.

kr. 400 inkl. lunsj.

Kurs i vindusrestaurering på Hovin
ved Jarle Nor og Roger Refseth, 13., 14., 20. og 21. mars kl. 10–16.
kr. 1.200 inkl. lunsj.