Tidligere kurs

I perioden 2004-2021 har Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus avholdt nesten 40 kurs i kulturminnevern og bygningsvern. Dette har vært praktiske kurs og teoretiske fagdager i ulike tema, og kursobjektene har vært Låna, Gamle Hovin og andre privateide eldre bygninger i nærområdet.

Nedenfor følger en oversikt over de kurs og fagdager som er arrangert etter at Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna ble etablert i april 2021.


Lørdag 8. mai 2021 kl. 10-15: Fagdag i komposisjonsmaling på Langland, Ler.

Praktisk lavterskelkurs v/ Tone Østerli. Vi koker komposisjonsmaling, og skal male den værslitte låveveggen. Det er ca 200 m2 vegg som skal males, så her er det god plass til kursdeltakere – selv med koronarestriksjoner! Ta på arbeidsklær og ta med deg en litt stor malekost.