Tidligere kurs

I perioden 2004-2021 har Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus avholdt nesten 40 kurs i kulturminnevern og bygningsvern. Dette har vært praktiske kurs og teoretiske fagdager i ulike tema, og kursobjektene har vært Låna, Gamle Hovin og andre privateide eldre bygninger i nærområdet.

Nedenfor følger en oversikt over de kurs og fagdager som er arrangert etter at Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna ble etablert i april 2021.


Søndag 18. juli 2021 kl. 12-16.

Familiedag, fagdag om eldre hus på Grøset, Melhus.

Bli med og lær om gamle bygninger. Bygningsvernhåndverkerne Kolbjørn Vegar Os fra Rørosmuseet og Jarle Nor fra Viggja dør- og vindusrestaurering tar oss med rundt ved bygningene på Gammelhusa oppi Grøseta.

Arrangementet er gratis, og for barna vil det bli mulighet for å holde på med krokett, rokkering og hoppetau.

Parkering er nede i tunet på Grøset.

På grunn av pandemien ønsker vi at de som er interessert i å være med på dette arrangementet melder seg på. Påmelding kan gjøres til post@byggvern.no innen 15. juli kl. 15. Alle besøkende må registrere seg ved ankomst.

Gratis arrangement. Påmelding til post@byggvern.no


Onsdag 30. juni 2021 fra kl. 11:

Slåttonn i Prestegårdslåna.

Slåttonn med kurs i slått og hesjing v/Oddbjørn Syrstad.

Gratis arrangement. Åpent for alle. Ingen påmelding. Det serveres saltmat og søtmat.


Lørdag 8. mai 2021 kl. 10-15: Fagdag i komposisjonsmaling på Langland, Ler.

Praktisk lavterskelkurs v/ Tone Østerli. Vi koker komposisjonsmaling, og skal male den værslitte låveveggen. Det er ca 200 m2 vegg som skal males, så her er det god plass til kursdeltakere – selv med koronarestriksjoner! Ta på arbeidsklær og ta med deg en litt stor malekost.