Våre tjenester

Praktiske kurs og fagdager i bygningsvern og kulturminnevern
– For håndverkere, huseiere, eiendomsforvaltere, offentlig ansatte og andre interesserte
– Praktiske kurs og håndverksdager for skoleelever

Hjelp til private og offentlige eiere av eldre bygninger
– Rådgivning, utarbeiding av tilstandsrapporter og kostnadsoverslag, søknader om tilskudd m.m.
– Opplysninger om håndverkere for istandsettingsprosjekter

Konsulenttjenester for kommuner
– Utredning av kulturminnefaglige spørsmål i plan- og byggesaker
– Museumsfaglige råd til kommunale og andre museer
– Utarbeidelse av kulturminnefaglige uttalelser og rapporter
– Bistand ved rullering av kulturminneplaner i kommunene

Fagdag for ungdom, Gammelhusa oppi Grøseta, Melhus 2021.
Kurs i bruk av kalkmørtler, Prestegårdslåven i Melhus 2022.
Kurs i gjenoppsetting av tømmerkasse, med rying av tømmer, Oppdal, 2022.

Ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp til å ta vare på ditt gamle hus!