Våre tjenester

Vi tilbyr kurs og rådgivning til private huseiere, større private og offentlige eindomsbesittere og -forvaltere samt konsulenttjenester til kommuner.

Fagdager og praktiske kurs i bygningsvern/ kulturminnevern

  • For håndverkere, huseiere, eiendomsforvaltere, offentlig ansatte og andre interesserte
  • Håndverksdager for skoleelever
  • For den moderne byggebransjen med informasjon om metoder og materialer som bør brukes ved istandsetting av gamle hus

Hjelp til private og offentlige eiere av eldre bygninger

  • Rådgivning, utarbeiding av tilstandsvurderinger, kostnadsoverslag, søknader om tilskudd og rapportering
  • Formidling av håndverkere til tilstandsvurderinger og istandsettingsprosjekter

Konsulenttjenester for kommuner

  • Utredning av kulturminnefaglige spørsmål i plan- og byggesaker
  • Utarbeidelse av kulturminnefaglige uttalelser og rapporter
  • Utarbeidelse og bistand ved rullering av kulturminneplaner i kommunene

Ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp til å ta vare på ditt gamle hus!